Hoppa till innehåll

Avtalet är inget som du måste fylla i. För att förklara lagarna enkelt så är det faktum att du ställer upp på bild ett samtycke. Jag har sen enligt upphovsrättslagen all rätt till bilderna och kan publicera de som jag vill på hemsida, sociala medier och utställningar m.m. Dock ej i kränkande syfte och i kommersiella sammanhang. I stort sett har samtliga bilder som ma-foto tar har ett konstnärligt syfte (vilket undantas från GDPR) men ett avtal kan vara att föredra för både din och min skull. Såklart tycker jag det är roligast om vi är överens och det jobbar jag för.

Avtalet ger mig enbart rätten att använda bilderna i reklamsyfte för må-foto.  

​När du finns på ett fotografi och blir publicerad på t.ex. Instagram i en reklamsnutt gäller även deras policy vilket betyder att du som kund bör vara insatt även i deras policy. Har du frågor och funderingar så kontakta mig. Här nedan ser du punkterna i mitt avtal. Du kan även ladda hem det fullständiga avtalet.


Hur jag använder bilder eller filmer

När jag använder bilder eller filmer kan de hamna i liknande situationer som nedan.

  • På webbplatsen www.ma-foto.net
  • På sociala medier som Facebook och Instagram (Fb: mafotostudios Ins: mafoto.se)
  • På trycksaker i relation till må-foto som t.ex. visitkort, reklambilder, utställningar, fotoböcker osv.
  • I bildspel på t.ex. youtube som visar må-fotos verksamhet.
  • I olika fotoappar i syfte att sprida må-fotos bilder som t.ex. 500px, flickr, Tumblr, EyeEm, twitteroch liknande.
  • Hos eventuella uppdragsgivare (Eget Avtal).

Försäljning av bilder

Inga bilder säljs vidare där personer medverkar utan samtycke och med ett särskilt avtal för försäljning.

Bildurval

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras. Ett flertal bilder redigeras men önskar du fler redigerade bilder tillkommer en kostnad enligt hemsidans information.   

Arkivering

I och med detta avtal sparas bilder och filmer i må-fotos arkiv i 20 år och kan då med ett nytt godkännande från dig förlängas ytterligare.

Dina användarrättigheter

I avtalet ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang än privata ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING: Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bilder utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta pris tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100% påslag. 

Avpublicera bilder

Vill du att vi tar bort din bild eller film från platser där den används av mig? Kom ihåg att bilder kan höra till olika avtal om du fotats flera gånger. Ange vilket fototillfälle det gäller och kontakta mig på mafoto.net@gmail.com så diskuterar vi saken. Observera att användningen av bilden inte påverkas om du tar tillbaka ditt samtycke efter att bilden har använts.

Avpublicera bilder på sociala medier

Tänk på att även om jag tar bort en bild eller film så kan den ha delats och spridits på annat sätt, och att jag kan därmed inte garantera att den är helt borttagen. Observera att användningen av bilden inte påverkas om du tar tillbaka ditt samtycke efter att bilden har använts.

Information om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att gratis, vid ett tillfälle, få en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha fler kopior kan du behöva betala en avgift. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

* Förtydligande angående ålder: När det gäller barn under 13 år bör alltid vårdnadshavarens samtycke inhämtas. Barn över 16 år har en viss rättshandlingsförmåga och kan till exempel disponera sin egen arbetsinkomst. De bör som regel också själva kunna ge ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter. För barn mellan 13 och 16 år får det bedömas i varje enskilt fall om barnet kan anses ha förmåga att själv förstå konsekvenserna av ett samtycke. Faktorer som kan ligga till grund för bedömningen är till exempel hur pass känsliga uppgifterna är, vilka syften uppgifterna ska användas för, hur länge de ska sparas och barnets ålder.

 - 
Czech
 - 
cs
Danish
 - 
da
English
 - 
en
Finnish
 - 
fi
French
 - 
fr
German
 - 
de
Japanese
 - 
ja
Norwegian
 - 
no
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Swedish
 - 
sv
Optimized by Optimole